Parola Oluştur

BİLGİLENDİRME
  • Bu sayfadan öğrenci veya veli için giriş şifresi oluşturabilirsiniz.
  • Öğrenci ve veli şifresi birbirinden ayrıdır.
  • Şifre 1 kere üretilip, değiştirilinceye kadar kullanılabilir.